top of page

Hvilken utfordring løser applikasjonen? 

HLF anslår at 36% av nordmenn i arbeidsfør alder har en hørselsnedsettelse på minst ett øre. Dette skaper fysisk og mental påkjenning, der verdien på tapt livskvalitet alene er på 36 milliarder kroner. Vi ønsker å bidra med en løsning.
 

Eksterne mikrofoner som i dag tilbys av hjelpemiddelsentralen til høreapparat-brukere inneholder som regel: 1 mikrofon, 1 lader, 1 USB kabel, 1 TV/Audio kabel, 1 magnetisk chip, 1 snor. Vi avløser alt som er nevnt over. Det eneste brukeren trenger for å benytte seg av tjenesten er en smarttelefon, noe 95% av den norske befolkningen allerede har i lomma. 

 

Ettersom vi ikke har behov for industriell produksjon av tjenesten, sikrer vi oss fra fallgruver som kan være relatert til industri. Eksempelvis outsourcing til utviklingsland, barnearbeid, kvalitetssikring og personalpolitikk hos underleverandørene. Vår løsning skal puttes inn i et produkt som brukeren allerede eier, slik reduserer vi behovet for produksjon og utvinning av plast og metaller som bruker i en ekstern mikrofon inkl. tilbehøret. 

 

Alle oppgraderinger vil skje digitalt. Miljøpåvirkningen vil derfor avhenge av energibehovet til servere, men dette skal også være minimert gjennom at applikasjonen blir styrt lokalt på telefonen til forbrukeren.

bottom of page