top of page

Teamet.

Kjerneteamet består av gründer Mariel Ellingsen, utdannet sivilingeniør i informatikk, Ivanna Ustymenko som er utdannet markedsfører og programvareutvikler og Jamila Vo som er utdannet innen markedsføring og merkevareledelse og senere innen innholdsproduksjon. Hun har tidligere jobbet med markedsføring og salg av digitale tjenester i IT-bransjen.

Visjonen og verdiene til bedriften reflekterer verdiene grunnleggerne av WOID har som enkeltpersoner. Inkludering og kommunkasjon står i sentrum. Vi mener at det er like viktig å høre som å bli hørt. Vi ønsker å fjerne stigma rundt bruk av assisterende teknologi og sette søkelys på viktigheten av å ta vare på sin hørsel.

Det langsiktige målet er å utvikle flere løsninger som gjør hverdagen enklere for ulike grupper mennesker. 

bottom of page