top of page

Personvernerklæring
Skrevet: 15.12.2022

Kontakt
Begreper
Behandlingsansvarig
Informasjon som blir samle inn
Samtykke og dine rettigheter

Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de. Denne personvernerklæringen gjelder for: www.woid.no

 

 1. Kontaktinformasjon.

 2. Sentrale begreper.

 3. Behandlingsansvarlig og databehandler.

 4. Hva slags informasjon blir hentet inn?

 5. Samtykke og dine rettigheter.

 6. Formålet med behandling av personopplysningene. 

 7. Samtykke til e-postkorrespondanse. 

 8. Hvor lenge lagres opplysningene?

 9. Hvem kan informasjonen deles med?

 10. Informasjonsdeling med en tredjepart.

 11. Hvor oppbevares opplysningene?

 12. Dine rettigheter til innsyn, sletting, korrigering og begrensning.

 13. Andre formål.

 14. Informasjonskapsler

1. Kontaktinformasjon.

Woid AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

 

Woid AS

Gaustadalléen 21, 0329 Oslo

Organisasjonsnummer: 929 093 038

E-post: kontakt@woid.no

2. Sentrale begreper.​

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempel på personopplysninger er navn, telefonnummer og e-postadresse. 

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring. 

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandling av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.

3. Behandlingsansvarlig og databehandler.

Woid AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. 

4. Hva slags informasjon blir hentet inn?

Når du laster inn vår hjemmeside eller registrer deg via et skjema, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi be deg om følgende opplysninger:.

 • Navn.

 • E-postadresse.

 • Telefonnummer.

 • Hvilket høreapparat du bruker eller har brukt tidligere.

 • Andre opplysninger, som utdypende spørsmål eller svar på skjemaer.

5. Samtykke og dine rettigheter.

Når det gjelder din data, har du rettigheter. De fire viktigste er din rett til innsyn, retting, sletting og begrensning. Full oversikt og forklaring av rettigheter finner du her.

Ved å trykke "Meld meg på" på et svarskjema, samtykker du til at dine svaropplysninger blir lagret. Dersom du skulle ombestemme deg, kan du ta kontakt med oss for å utøve dine rettigheter. 

6. Formål med behandlingen av personopplysninger.

Informasjonen du gir fra deg brukes til følgende formål:

 • E-postkorrespondanse i form av direkte kontakt eller oppdateringer.

Vi ber om dine personopplysninger for å:

 • Svare på forespørsler.

 • Samle testgrupper til videreutvikling av produktet.

 • Sende informasjon som kan være av interesse for deg i forbindelse med testing. 

7. Samtykke til e-postkorrenspondase.

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker til følgende:

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

Vi kan sende e-post om utvikling av vårt produkt.

Vi kan kontakte deg på e-post i forbindelse med testing.

8. Hvor lenge lagres opplysningene?

Opplysningene om deg som vi mottar via et påmeldingsskjema for eksempel, lagres i en måned hos wix.com, som hoster denne hjemmesiden.  Wix.com har ikke innsyn eller rett til å bruke den informasjonen på noe som helst måte. Ved utgangen av hver måned henter vi ut påmeldingsinformasjonen som vi mottar og lagrer den lokalt. Informasjonen lagres så lenge det tar å oppfylle hensikten med dens innsamling. 

Akkurat nå samler vi inn informasjonen i forbindelse med testing av applikasjonen, når testingen er gjennomført vil vi slette opplysningene til de påmeldte. 

9. Hvem kan informasjonen deles med?

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber med utvikling eller testing.

 

 

10. Informasjonsdeling med tredjepart.

Vi selger ikke dine opplysninger til en tredjepart.

 

11. Hvor oppbevares opplysningene?

Opplysningene oppbevares på en lokal maskin, i en separat mappe. Det er ingen andre som har innsyn i dokumentene enn eieren av maskinen. 

 

12. Dine rettigheter i forhold til innsyn, sletting, korrigering eller begrensning.

Du har rett til at informasjonen din blir slettet dersom du ønsker å trekke ditt samtykke. Du har videre rett til innsyn av hvilken informasjon vi har om deg. Du kan kreve at vi retter opp i eventuelle feilaktige opplysninger. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du sende oss en e-post på kontakt@woid.no

 

13. Andre formål.

Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det den ble samlet inn for, inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse om hva det nye formålet er.

 

 

14. Informasjonskapsler

Vi bruker per dags dato ikke informasjonskapsler. 

Du kan lese mer om dine rettigheter på datatilsynet sine nettsider.

Formål med innsamling
Samtykke til epostkorrespondanse
Hvor lenge lagres opplysningene
Hvem kan informasjonen deles med
Informasjonn med trdjprt
Hvor oppbevares opplysningee
Dine rettihter til innsyn osv
Andre formål
informasjonskapsler
bottom of page